Oglas - zakup prostora Pijačna bb - Stup

Na osnovu Odluke Uprave KJKP»Tržnice pijace» d.o.o. Sarajevo,  objavljujemo

O  G  L  A  S

Izdaje se u zakup zemljište površine 15.000,00 m2,  na lokaciji «Stup», Pijačna bb, koji se može koristiti za razne namjene (auto pijaca, parkiranje teretnih vozila, autobusa i automobila; skladišni prostor na otvorenom, razne sportske djelatnosti i druge djelatnosti...)Prostor se nalazi u privrednoj zoni sa prilazom iz dva pravca.

Navedena  lokacija  je ograđena metalnom ogradom visine 2 m sa rasvjetom ,  i uređena  kompletna infrastruktura.
Cijena zakupa je  utvrđena  Cjenovnikom Preduzeća.

Lokacija se može obići i pogledati svakog radnog dana od 1100 do 1400 sati, uz prisustvo ovlaštenog lica KJKP»Tržnice pijace» d.o.o. Sarajevo.

Za dodatne informacije i upute, sva zainteresovana pravna i fizička lica mogu se obratiti  u prostorije KJKP»Tržnice pijace»d.o.o Sarajevo, ul.M.M.Bašeskije 4a, ili na telefon: 033 205 353.