Uprava

 Upravu preduzeća čini:

DIREKTOR:

Jasmin Terović

direktor@trznice.ba

V.D. IZVRŠNI DIREKTOR:

Bojan Miškić

mail: bojan.miskic@trznice.ba 

Adresa Preduzeća: M.M. Bašeskije 4a, Sarajevo

mail protokol:  kjkptrznicesa@bih.net.ba

 

 

Kontaktirajte nas