Uprava

 Upravu preduzeća čini:

DIREKTOR:

Jasmin Terović, 

Adresa Preduzeća: M.M. Bašeskije 4a, Sarajevo
mail protokol:  kjkptrznicesa@bih.net.ba

 

Kontaktirajte nas