Upravljačka struktura Preduzeća

Organizacionu strukturu preduzeća čine:

 • Skupština preduzeća
 • Nadzorni odbor
 • Uprava preduzeća 

Upravu preduzeća čini:

DIREKTOR:

Alija Hodžić, 

Adresa Preduzeća: M.M. Bašeskije 4a, Sarajevo

mail: alija.hodzic@trznice.ba

mail protokol:  kjkptrznicesa@bih.net.ba

Preduzeće je podijeljeno na Sektor i službe:

           Sektor za razvoj, marketing i komercijalne poslove:

            (Služba za komercijalne poslove i nabavke i Služba za razvoj i održavanje)

           Rukovodilac Sektora: Sejad Đozo profesor odbrane i sigurnosti-Fak.političkih nauka, kontakt telefon:                          062/991-990, mail: sejad.djozo@trznice.ba

 • Služba za komercijalne poslove:
  Rukovodilac Službe: Emir Dervišagić dipl.ecc, kontakt telefon: 033/205-353, mail:emir.dervisagic@trznice.ba
 • Služba za razvoj i održavanje:
   
 • Služba za finansijsko-računovodstvene poslove:
  Rukovodilac Službe: Azra Mešić dipl. ecc., kontakt telefon: 033/205-353, mail: azra.mesic@trznice.ba
 • Služba za pravne, kadrovske i opšte poslove:

 

 

Kontaktirajte nas